Familjerätt – för familjens bästa

Familjerätten finns till för att sköta den juridiska aspekten av familjefrågor. Den kan hjälpa till med ett vitt spektrum av frågor och den har också möjlighet att avgöra och besluta i frågor som gäller till exempel rätt till vårdnad av barn.

Vårdnadstvister

Att gå igenom en juridisk process med alla dess olika steg är dränerande och tidsödande i alla situationer, men när ens barn och före detta partner är involverade blir det ofta än mer uppslitande.  Därför är det familjerättens mål att frågor om barns vårdnad, boende och umgänge, som området definieras hos Socialstyrelsen, ska avgöras rättvist och så smärtfritt som möjligt.

Frågor som ligger på familjerättens bord kan handla om att se till att barnet blir väl omhändertagen samt att det rättsliga ansvaret, som den ena eller båda föräldrarna har, efterföljs. Det kan också handla om att komma fram till en lösning för barnets boende om föräldrarna inte kommer överens. Då handlar det i första hand om samarbetssamtal för att komma till rätta med problemet innan familjerätten går in och fattar ett beslut.

När föräldrarna är skilda kan ett avtal behöva upprättas för att se till att barnet får träffa båda sina föräldrar. Barnet har rätt till att träffa även den förälder som han eller hon inte bor hos. Det är familjerätten som ser till att barnets bästa står i centrum. I Göteborg finns det många jurister som är duktiga på familjerätt.

Adoptioner

Det är också familjerättens uppgift att utreda om ett medgivande om adoption kan ges till föräldrar. Det behövs alltid en grundlig utredning först för att säkerställa att det adopterade barnet tas emot av lämpliga föräldrar. Här samlar familjerätten information och tar ett beslut.

Om du behöver juridisk hjälp i Göteborgsområdet är Juristgoteborg.se en bra resurs. Här kommer du snabbt och enkelt i kontakt med jurister, advokater eller andra som kan bistå dig i juridiska frågor.